Moderátorský panel ]

Muzem Váhy Humpolec

Vše kolem kulturních akcí v Humpolci a okolí. Koncerty, Výstavy, Muzea, Kino, Divadlo, Zábavy, Vystoupení atd.

Muzem Váhy Humpolec

Nový příspěvekod admin » 13 črc 2014, 15:01

211

Možná ani nevíte, že nedaleko Vás je celosvětově unikátní, soukromé muzeum,
zasvěcené tradičním Váham a historii vážení.
Při návštěvě muzea na Vás dýchne historie a žasnete nad neuvěřitelnou vynalézavostí,
uměním a precizností našich předků.

Ale více Vám již prozradí osobně sám sběratel, Miroslav Moravec z Humpolce.


Vznik sbírky a muzea


Sbírka byla založena v roce 1979 a nebylo to žádné vnuknutí či okamžité rozhodnutí, ale celkem prozaická záležitost. Tehdy jsme do naší „moderní“ kuchyně potřebovali jako ozdobu nějaké staré pokud možno dekorativní váhy. Jenže jak se to stává staré věci po prarodičích jako nemoderní se odvezly na skládku a v rodině takové nikdo neměl.

Po několik měsíců jsem sháněl kde se dalo, říkal kde komu, ale jako naschvál jsem nemohl žádné získat. Až ! Jednoho letního dne roku 1979 jsem dostal tip na jednoho staršího pána z nedaleké obce, který žil sám a takovéto váhy nabízel. ( Asi neměl na pivo !) Nicméně rozjel jsem se za ním a posléze uzavřel svůj první obchod na koupi těch nejkrásnějších dvoumiskových kuchyňských vah značky KAMOR a ještě navíc se sadou mosazných závaží v dřevěné krabičce a to vše za 250,- Kč.Během několika málo měsíců se mi ze setrvačnosti sešlo hned několik krásných vah, každá jiná, všechny úžasné. Ještě téhož roku, když už jsem měl 7 ks vah, vyrobil jsem svou první polici na váhy a hrdě jsem se prohlásil za sběratele vah!


172173174175


První roky jsem sbíral pouze kuchyňské staré váhy, ale když už sbírka měla několik stovek kusů počal jsem i cíleně sbírat ostatní druhy a typy vah. Dělám to tak až do dnešní doby a v roce 2008 jsem překonal počet 1,000 ks vah ve sbírce všech možných druhů a prakticky z celého světa. Rovněž vystavujeme velké množství různých druhů závaží. Máme velké množství kuchyňských vah mnoha druhů, velké i malé decimální váhy, rovnoramenné vahadla, přezmeny, mincíře, váhy poštovní i váhy na dopisy, různé váhy obchodní, lékárenské, laboratorní, přesné miligramové, váhy osobní, ale i třeba na střelný prach, na vajíčka, na obilí, pro rybáře jakož i na mince ještě z doby kdy se před několika stoletími nevěřilo ražbě na mincích a hodnota se posuzovala podle váhy drahého kovu.

206


Dne 6.6.1998 jsme otevřeli v Humpolci naše soukromé muzeum pro veřejnost a sbírku tak osobně mohli shlédnout stovky lidí. V současné době nemáme pravidelnou otevírací dobu, neb z časových důvodů nebylo možné vyhovět všem zájemcům, ale od letních měsíců 2014 chceme tuto tradici opět obnovit.

Osobně se musím vyznat k lásce k těmto svým „ miláčkům“, jsou to vesměs nádherně upovídaní svědkové naší minulosti. Při jejich prohlížení je vidět třeba v jakém období byly vyráběny, zda to bylo v hubených třeba válečných letech, kdy se projevovala absence vzácnějších surovin a nebo naopak v době konjunktury, kdy váhy byly nejen přísně účelné, ale i nádherně zdobené. Vypovídají o době vzniku o výrobci s jakou láskou a pečlivostí opracovával jednotlivé součásti o snaze vahaře vyrobit váhy o kterých mohl kdykoliv směle tvrdit, že jsou jeho výrobkem a byl na to právem hrdý. Ne jak tomu je mnohdy dnes, kdy platí heslo "Co nejlevněji vyrobit, co nejdráž prodat a pak se k věci již neznat !"


Obrázek


Váhy a vážení

Historický vývoj vah


Prvé doklady o vážení zboží pomocí rovnoramenných vah již v pravěkých dobách, kam historie nesahá, našli archeologové jen na kresbách a nápisech vytesaných na náhrobních kamenech. Důvod, proč se z té doby nezachovali žádné památky, je ten, že až do doby římského impéria se zhotovovaly váhy ze dřeva, kůže a jiných ústrojných látek, které časem podlehly úplné zkáze. Jen z některých zkamenělin, nápisů a kreseb lze usoudit, že v oblasti kultury babylonské, egyptské a čínské se rovnoramenných vah používalo k odměřování dávek zboží všeho druhu.

U nejstarších známých vah nebyl žádný ukazatel rovnováhy. Místo něho bylo uprostřed vahadla zavěšeno na třech rozbíhajících se řemínkách jen malé závažíčko. Rovnováha se tímto primitivním přístrojem zjišťovala jen podle toho, jak se krajní řemínky napínaly a uvolňovaly. První teorie o stabilitě a labilitě vahadla pochází již ze 4. stolení p. n. l. od řeckého učence Aristotela, který též prvý popsal ve své světoznámé Mechanice teorii přezmenu. V té době vynalezl Archimedes váhu hydrostatickou. Žádná z těchto prvních vah se nezachovala, protože se zhotovovaly vesměs ještě ze dřeva. Teprve v říši římské se začalo používat vah kovových, které se zachovaly. Hlavně ve vykopávkách pompejských.

176177178179


Římské rovnoramenné váhy měly již někdy na jednom rameně pomocný běhoun se stupnicí. Velmi rozšířenou váhou v této době byl přezmen (mincíř). Název římská váha není však pro přezmen správným označením, neboť není jisto, zda je to římský vynález. Kovové váhy římské měly již také kovového ukazovatele rovnováhy ve vidlici podobně jako nyní, avšak místo dnešních břitů se používalo jen mosazných ok a háků.

209210208


Tehdy ještě neexistovala soustava desítková a závažové jednotky se dělily tak, aby byly násobkem dvou,tří a deseti, takže nejoblíbenější soustava závaží byla asi tato: 1/4, 1/8, 1/16, 1/40, 1/60, 1/240. Také čínská kultura používala vah a závaží již před 5000 lety. Jednotkou váhy bylo tehdy 1200 rýžových zrnek neboli t. zv. čínská unce.

Kuchyňské váhy


Obecně lze říci, Že váha je přístroj sloužící k porovnání hmoty určitého předmětu (břemene) s váhou určitého závaží. Přestože váhy jsou nezastupitelné především v průmyslu a v obchodní činností mají svoji nezastupitelnou úlohu i v gastronomii, a tak s rozvojem kultury a potřeb lidské společnosti vznikla potřeba odměřovat a dávkovat kulinářské ingredience za pomoci kuchyňských vah, kde se snoubí technická dokonalost a praktičnost s krásou tvaru a provedení.
V kuchyni se nejprve používal nejstarší typ rovnoramenných vah se zavěšenými miskami.

191192189190


Roku 1669 člen francouzské Akademie věd profesor Gilles Person z Robervalu vynalezl rovnoběžníkové balanční váhy se dvěma miskami, ale tento vynález čekal dlouhá desetiletí na praktické a masové rozšíření.

Roku 1847 sestrojil mechanik a vahař Bérangere balanční váhu rovněž dvoumiskovou, ale citlivější a přesnější. Této se dostalo širokého uplatnění, používaly je naše babičky a mnozí z nás ještě dodnes. Přestože existují jen tři základní pákové mechanismy těchto kuchyňských vah, bylo jejich další zpracování a provedení plně ve schopnostech a možnostech výrobců vah, a proto existují tisíce různých provedení v nepřeberném množství dle tvaru, velikosti, zdobenosti, přesnosti, účelnosti, použitelnosti, barvy, výrobce, jakož i podle použitých materiálů a dalších odlišností.

180181182183


Historie vahařství v naší zemi má dlouholetou tradici, odpovídající zdejší vyspělé průmyslové oblasti. Byly zde desítky dílen, ale i mnoho velkých továren, které vyráběly kuchyňské i jiné váhy.Nám, mnohdy nevděčným potomkům často nezbývá, než jen obdivovat němou krásu ušlechtilého materiálu v obdivuhodném souladu s přísnou účelností a promyšleností každého dílu a součástky na vahařských výrobcích našich pradědů.

Dějiny kilogramu


Dějiny této váhové jednotky se datují ke vzniku mezinárodní metrické soustavy. K měření délky přijalo francouzské Národní shromáždění v roce 1791 jakožto jednotku délky metr, určený původně tehdy zjištěnou desetimiliontinou čtvrtiny zemského poledníku. Z této jednotky délky byly pak odvozeny další jednotky plošné, obsahové a jednotka hmoty tedy kilogram, jakožto hmota 1 dm3 destilované vody při 4° C při hladině moře. Těmito jednotkami byl dán základ k mezinárodní metrické soustavě, ke které již v roce 1874 přistoupila většina evropských států. Rakousko-Uhersko bylo členem mezinárodní metrické úmluvy od roku 1875.

Podle této mezinárodní úmluvy je základní jednotkou délky délka prototypu metru, uloženého v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy v Paříži (Bureau international des Poids et Mesures) a základní jednotkou hmoty je tamtéž uložený prototyp kilogramu. Z těchto prototypů zhotovil mezinárodní ústav pro míry a váhy kopie, jež byly přiděleny jednotlivým členským státům.

199198197196


K metrické soustavě přistoupila Československá republika, jakožto v roce 1918 nově vzniklý stát, oficiálně roku 1922. Československé národní prototypy metru a kilogramu byly přivezeny z Paříže roku 1930. Metr má číslo 7 a kilogram číslo 41. Oba prototypy jsou ze slitiny platiny a 10% iridia. Kupní cena metru byla 260.000,- Kč a kilogramu 80.000,- Kč.

Zákon o měrách a vahách v našich historických zemích, v Čechách zákon z 23. července 1871 ř.z. č.16 z roku 1872, na Slovensku a Podkarpatské Rusi v zák. čl. z roku 1907, prohlašuje metrickou a desetinnou soustavu jako jedinou, které se smí v našem státě ve veřejném styku používat a stanoví zákonné jednotky délky, hmoty, hustoty, síly, práce, tlaku, jednotky elektrické, tepelné a světelné.

Přes všechna tato nařízení trvalo mnoho desetiletí, než se vžila nová metrická soustava v běžné mimo obchodní činnosti a ve všech odlehlých částech monarchie.

185188201200


Pokud se chcete dovědět něco více o vahách a vahařství,
přijďte si poslechnout zajímavé informace a podívat na výrobky starých vahařů,
co dokázali jejich šikovné ruce a umění v tomto oboru.


202
204
203
# Dokonalost tkví v maličkostech, tvořit dokonalé není maličkost. #
Uživatelský avatar
admin
Administrátor
Administrátor
 
Příspěvky: 0
Obrázky: 455
Registrován: 11 úno 2014, 17:57

Re: Muzem Váhy Humpolec

Nový příspěvekod Humpolák » 21 úno 2015, 10:27Dnes byla na ČT 1
v pořadu Hobby naší doby
o této unikátní sbírce historických vah reportáž.
Pro Ty kdo nestihli a chtějí vidět, je ke shlédnutí zde v archivu ČT.

Obrázek

*potlesk*
Uživatelský avatar
Humpolák
 
Příspěvky: 0
Obrázky: 31
Registrován: 20 dub 2014, 10:28


Zpět na Kultura v Humpolci

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků